Domino en Hilde

Dit bijzondere duo vraagt om een kleine uitleg. Domino kan door omstandigheden niet gecastreerd worden. Hij is in stressvolle situaties snel benauwd en gaat dan moeilijk ademen. In z’n gewone dagelijks leven, heeft hij hier geen hinder van. Om hem wel een leuk leven met een knappe vriendin te kunnen bieden, is Hilde gesteriliseerd. Ze zoeken dan ook echt samen een huisje en kunnen dus ook niet in een groep met andere zeugen geplaatst worden (tenzij deze ook gesteriliseerd zijn). Domino was ongeveer 2 jaar in januari 2022 en Hilde is geboren in november 2021.