Financiële Adoptie

Cavia's aan het gras

Onder de vele cavia’s die Stichting Cavia opvangt zitten ook oude of minder gezonde cavia’s. Zij hebben zelf geen hinder van hun handicap, maar zijn door de extra tijd en kosten die met hun verzorging gepaard gaan niet meer geschikt voor herplaatsing.

Voor de verzorging van deze cavia’s kan Stichting Cavia uw steun goed gebruiken. U kunt daarom deze cavia’s financieel adopteren voor slechts € 25 per jaar. Dit kunt u over maken op bankrekening nummer NL45ABNA0501628460 t.n.v. Stichting Cavia te Bakkeveen of via het onderstaande formulier.

U kunt zelf de cavia uitkiezen op deze pagina. Van de cavia die u besluit te adopteren, ontvangt u een adoptiecertificaat. Ook ontvangt u, zoals de andere donateurs, twee keer per jaar de caviakrant. Dankzij u kan de cavia zijn verdere levent in het caviadorp verblijven.

Wilt u een caviaatje financieel adopteren, vult u dan het onderstaande  formulier in of stuurt u een e-mail aan:adoptie@stichtingcavia.nl