Financiële Adoptie

Cavia's aan het gras

Onder de vele cavia’s die Stichting Cavia opvangt zitten ook oude of minder gezonde cavia’s. Zij hebben zelf geen hinder van hun handicap, maar zijn door de extra tijd en kosten die met hun verzorging gepaard gaan niet meer geschikt voor herplaatsing.

Voor de verzorging van deze cavia’s heeft Stichting Cavia wel extra geld nodig. U kunt daarom een van deze cavia’s financieel adopteren voor slechts € 25 per jaar (over te maken op bankrekening nummer NL45ABNA0501628460 t.n.v. Stichting Cavia te Bakkeveen).

U kunt zelf de cavia uitkiezen op deze pagina. Van de cavia die u besluit te adopteren, ontvangt u een adoptiecertificaat. Bij verlenging van de adoptie ontvangt u een kaartje met daarop hoe het met de cavia gaat. Ook ontvangt u, zoals de andere donateurs, twee keer per jaar de caviakrant. Dankzij u kan de cavia zijn verdere leventje in het caviadorp verblijven.

Wilt u een caviaatje financieel adopteren, vult u dan het onderstaande  formulier in of stuurt u een e-mail aan:adoptie@stichtingcavia.nl