ANBI Pagina

Stichting Cavia beschikt al sinds jaar en dag over de ANBI status. Deze Algemeen Nut Beogende Instelling status wordt door de belastingdienst toegekend aan goede doelen die transparant en controleerbaar aan het algemeen nut werken.
Giften aan goede doelen met een ANBI status zijn in beginsel aftrekbaar van de inkomstenbelasting of winstbelasting. Het heeft dus fiscale voordelen voor de schenker maar ook voor de ANBi instelling zelf. Deze is bijvoorbeeld geen schenkingsbelasting of successierechten verschuldigd over giften en legaten.

Bekijk hier onze Anbi Status op Kennisbank Filantropie – Stichting Cavia

OVER STICHTING CAVIA:
Openingstijden: woensdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur
.

Tel: 0516 – 54 15 71

E-mail: info@stichtingcavia.nl

Bankrekening NL45ABNA0501628460

KvK. 41266151

Statutaire naam Stichting cavia

fiscaalnummer 8128.54.081

Missie: Het voorkomen van dierenleed m.n. van cavia’s

Bezoekadres: Kreilen 4

Samenstelling bestuur:

Mevrouw S.A. Flantua (Oprichter/Voorzitter)

HL090411GERED-195x110 (1)

Mevrouw S. Snoek (Penningmeester)

DSC_0462~2

Mevrouw L. Holtrop (Bestuurslid)

Foto volgt

Mevrouw I.L.J, van Veen (Bestuurslid)

Foto volgt

Jaarverslagen en beleidsplannen:

jaarverslag stichting 2012

jaarverslag stichting 2014

jaarverslag-stichting-2015-1

jaarverslag-stichting-2015

Beleidsplan stichting cavia 2015-2019

jaarverslag stichting 2016

jaarverslag stichting 2017

jaarverslag stichting 2018

Jaarverslag stichting 2019

Beleidsplan 2020-2024

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022