Bear

Bear is een castraat van Maart 2017, hij is alleen over gebleven nadat er tot 3 maal toe een vriendinnetje was overleden is besloten om hem op te nemen in het caviadorp.