ACTIE ‘DAK VOOR CAVIA’S’ VAN START

Op dierendag 2003, 4 oktober jl., ging de actie ‘Dak voor cavia’s’ van start! De Raad van State heeft het verzoek van de Stichting Cavia om een milieuvergunning voor de opvang van maximaal 300 cavia’s in het caviadorp in Westervelde afgewezen. Dit betekent dat de Stichting Cavia daar nog maar 50 cavia’s mag opvangen. Dat is niet genoeg. Meestal zijn er zo’n 150 – 200 cavia’s in Westervelde. Daaruit blijkt dat het werk van de Stichting Cavia hard nodig is.

Stichting Cavia moet nu op zoek naar een andere locatie voor de opvang. Een nieuwe locatie gaat de Stichting Cavia veel geld kosten. Geld dat de Stichting niet heeft. Alsjeblieft, help de cavia’s en stort uw gift op bankrekening nummer 50.16.28.460 ten name van Stichting Cavia, Kreilen 4, Bakkeveen. Zet op de overschrijving bij vermeldingen: Dak voor cavia’s. Alle giften, groot en klein, zijn meer dan welkom. Alleen met uw hulp kan de Stichting Cavia doorgaan met het werk!

Namens de cavia’s: dank u wel!

Meer nieuws