Roos en Sofie

Naam: Roos en Sofie
Geslacht: V
Geboorte datum: 04/06/2014
Kleur: wildagouti/zwart wit
Ras: Gladhaar

Roos en Sofie zijn 2 gezellige dametjes van al een oudere leeftijd, bijna 5 namelijk. Er is afstand van ze gedaan wegens een scheiding. Ze kunnen worden herplaatst bij een oudere castraat